สยามพิวรรธน์ เดินหน้า “Made by beautiful people” พื้นที่แห่งการส่งเสริมความเท่าเทียม

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยามและสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าสนับสนุนและให้โอกาสกับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้มาใช้พื้นที่ในโครงการของสยามพิวรรธน์และบริษัทในเครือต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการเปิดโซน Made by beautiful people เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและวางจำหน่าย ช่วยสร้างอาชีพและความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น โดยล่าสุดมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ใหม่ SANKONG EMBROIDERY เป็นสินค้าผ้าปักด้วยมือเข้ามาเพิ่มเติมด้วย ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากโครงการกำลังใจ ได้นำสินค้าใหม่มาวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้ณไอคอนคราฟต์พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยชั้น 4 – 5 ไอคอนสยาม เช่นกัน

ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ Concept Shop กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่สยามพิวรรธน์ได้เปิดโซน Made by beautiful people ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” ให้เป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบของเหล่าผู้มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมมือกับ 8 องค์กร ได้แก่ โครงการกำลังใจฯ, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอรุโณทัยเพื่อคนพิเศษ, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิ ณ กิตติคุณ และมูลนิธิสิกขาเอเชียและได้เปิดโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจถ่ายทอดและสร้างขึ้นจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ได้ส่งมอบพลังบวกให้กับผู้คนอีกจำนวนมาก จนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  วันนี้สยามพิวรรธน์เตรียมต่อยอดโครงการดีๆ แบบนี้โดยได้ขยายความร่วมมือกับมูลนิธิเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ที่เราไม่เคยหยุดนิ่งและมุ่งส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

แบรนด์ในโครงการ Made by beautiful people ประกอบไปด้วยสินค้าที่หลากหลาย อาทิ โครงการกำลังใจ หนึ่งในโครงการพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังหญิง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดหรือผู้ที่เป็นจำเลย เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยสินค้าต่างๆ ล้วนเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อมอบโอกาส และขวัญกำลังใจฝึกสอนวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง มุ้งเน้น และพัฒนา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม สามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังและสร้างทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานการทอผ้าโดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้แบรนด์ THITIPAWAN ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ HOPE FOR HANDICAPPED, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี แบรนด์ MIND, กระเป๋าผ้าเพื่อสังคมที่มีเพียงใบเดียวในโลกทำมาจากผ้าผืนทอมือจากเด็กพิเศษ โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ HEARTIST, สินค้าจากกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย แบรนด์ ฝีมือ ซึ่งมีรางวัล Good Design Award 2017 มาการันตีให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถที่ไม่ธรรมดา และยังเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยในปีนี้ยังมีสินค้าจากแบรนด์ SANKONG EMBROIDERY ที่เพิ่มเติมเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าปักด้วยมือของผู้สูงอายุจากกลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยคุณป้านิธีสุธรรมรักษ์ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ผู้อบรมฝึกสอนงานฝีมือทั้งกลุ่มของชาวเขาและผู้สูงอายุ และ ฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ ได้ร่วมกันใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และร่วมกันผลิตสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

ด้าน ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า สำหรับใครที่ชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์และดีไซน์ที่สวยงาม และมีคุณค่าต่อจิตใจ ก็อยากเชิญชวนให้มาเลือกอุดหนุนกันได้ที่โซน Made By Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ที่นี่รวบรวมผลงานจากเหล่าคนพิเศษไว้มากกว่า 8 แบรนด์ อาทิ สินค้างานคราฟต์ต่างๆ ใน โครงการกำลังใจหนึ่งในโครงการพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้แบรนด์ “Inspire” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมอบโอกาสและขวัญกำลังใจ ฝึกสอนวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมสามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ดีไซน์สวยงาม อาทิ กระเป๋าสม็อคแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าถุงรูดสม็อค กระเป๋าสายผูกโบว์ กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ก ซองแว่นตา 

อีกหนึ่งคนที่สนับสนุนส่งเสริมคนด้อยโอกาสมาโดยตลอด กิ๊บ กุณฑิณี ไกรฤกษ์ กล่าวว่า Made By Beautiful People เป็นโครงการที่สนับสนุนทุกคนในสังคมให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ส่วนตัวชื่นชอบกระเป๋างานผ้าอยู่แล้ว อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า อาทิ โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Heartist  มาจากการบำบัดของบุคคลพิเศษ สร้างสรรค์กระเป๋าผ้าเพื่อสังคมที่มีเพียงใบเดียวในโลกทำมาจากผ้าผืนทอมือจากเด็กพิเศษ รับรองว่าจะได้ของดีในราคาพิเศษและได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 

ด้าน มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย นักแสดงมากความสามารถ กล่าวว่า โครงการ Made By Beautiful People เป็นโครงการแห่งความยั่งยืน ที่ช่วยสนับสนุนเหล่าคนพิเศษให้ได้มีโอกาสและสร้างรายได้จากการประกอบสัมมาชีพ จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนสินค้า จากมูลนิธิออทิสติกไทย Art Story by Autistic Thai องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และบุคคลออทิสติก เป็นธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง แก้วน้ำ เสื้อยืด ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย

ร่วมอุดหนุนสินค้าหรือแวะเข้ามาชมหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีคุณค่าทางจิตใจ สามารถที่จะนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เติมแต่งให้ชีวิตมีสีสันยิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้ที่นี่ “ไอคอนคราฟต์” พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยชั้น 4 – 5 ไอคอนสยาม และไอคอนคราฟต์และ ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : ICONCRAFT หรือโทร. 1338

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า